آخرين اطلاعات مربوط به ٠٢/١١/١٣٩٧ ساعت:  ٠٩:٣٥
تابان نيرو  ٨,٦٢٣    ٨٠٥تابان نيرو  ٨,٦٥١    ٨٠٥شيميايي رنگين  ١١,٤٣٦    ١,٠٦١بين المللي ساروج بوشهر  ٢,٨٢٢    ٢٦١بين المللي ساروج بوشهر  ٢,٨٢٥    ٢٦١بين المللي ساروج بوشهر  ٢,٨٢٥    ٢٦١صنايع كشاورزي وكود زنجان  ٢,١٨٩    ٢٠٢صنايع كشاورزي وكود زنجان  ٢,١٨٩    ٢٠٢صنايع كشاورزي وكود زنجان  ٢,١٨٩    ٢٠٢سیمان غرب آسیا  ١,٣٩٤    ١٢٨
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٤٦٧.٧٣   ارزش: ١٦٢,٣٨٩.٩٣
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تابان نيرو ٨,٦٢٣ ٨٠٥ ١٠.٣
تابان نيرو ٨,٦٥١ ٨٠٥ ١٠.٢٦
بين المللي ساروج بوشهر ٢,٨٢٢ ٢٦١ ١٠.١٩
بين المللي ساروج بوشهر ٢,٨٢٥ ٢٦١ ١٠.١٨
بين المللي ساروج بوشهر ٢,٨٢٥ ٢٦١ ١٠.١٨
صنايع كشاورزي وكود ز... ٢,١٨٩ ٢٠٢ ١٠.١٧
صنايع كشاورزي وكود ز... ٢,١٨٩ ٢٠٢ ١٠.١٧
سیمان غرب آسیا ١,٣٨٩ ١٢٧ ١٠.٠٦
عمران نائين ٦,٠٥٠ ٥٥٠ ١٠
سیمان غرب آسیا ١,٣٨٣ ١١٨ ٩.٣٣
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Firooze Asia Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com