آخرين اطلاعات مربوط به ٢٨/٠٧/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٥٨
اختيارخ فولاد-8000-1397/11/30  ٦٧٥    ٦٧٤اختيارخ پارسان-6000-1397/10/26  ٣٧٩    ٣٧٨اختيارخ فملی-6000-1397/11/17  ٣٧٤    ٣٧٣اختيارخ فملي -6000-1397/08/23  ٦٤    ٦٣اختيارخ خودرو-4800-1397/10/19  ١٠٢    ٦٧اختيارخ خودرو-4600-1397/10/19  ١٢٦    ٧٩اختيارخ خودرو-4400-1397/10/19  ١٥٦    ٩٣اختيارخ خودرو-4200-1397/10/19  ١٩٢    ١٠٨اختيارخ خودرو-4000-1397/10/19  ٢٣٦    ١٢٥اختيارخ خودرو-3800-1397/10/19  ٢٩٠    ١٤٣
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٥,٦٤٦.٤   ارزش: ١٨٨,٥٧٥.٥
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ فولاد-8000-1... ٦٧٥ ٦٧٤ ٦٧,٤٠٠
اختيارخ پارسان-6000-... ٣٧٩ ٣٧٨ ٣٧,٨٠٠
اختيارخ فملی-6000-13... ٣٧٤ ٣٧٣ ٣٧,٣٠٠
اختيارخ فملي -6000-1... ٦٤ ٦٣ ٦,٣٠٠
اختيارخ خودرو-4800-1... ١٠٢ ٦٧ ١٩١.٤٣
اختيارخ خودرو-4600-1... ١٢٦ ٧٩ ١٦٨.٠٩
اختيارخ خودرو-4400-1... ١٥٦ ٩٣ ١٤٧.٦٢
اختيارخ خودرو-4200-1... ١٩٢ ١٠٨ ١٢٨.٥٧
اختيارخ خودرو-4000-1... ٢٣٦ ١٢٥ ١١٢.٦١
اختيارخ خودرو-3800-1... ٢٩٠ ١٤٣ ٩٧.٢٨
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Firooze Asia Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com